נפגשים בירושלים ב - 26-27.10.17


לתחילת המרוץ

העלאה והורדת מסמכים

הצהרת משתתף - הצהרת משתתף 2018

אישור רופא להחתמה למקצה 80 ק"מ בלבד - לחצו כדי להוריד

חסויות משנה ושיתופי פעולה:

שינוי גודל גופנים